Zelená úsporám

27.04.2014 18:51

Zelená úsporám – dotační program 2014 .

 K 1.4. 2014 odstartovala první vlna programu s názvem Zelená úsporám. Tento program  nabízí možnost  , jak velmi výhodně zateplit svůj dům, a investovat další prostředky, který s jeho modernizací byly spojené. V minulosti byl však tento program ukončen, ale nyní startuje znovu. A podmínky na rok 2014 jsou víceméně podobné, jako tomu bylo v minulosti, a tak již nyní mnoho lidí přemýšlí o tom, jakým směrem se budou při rekonstrukcích vydávat – lze totiž získat poměrně zajímavé dotace. Tou nejčastější cestou, kterou lidé v předchozím programu využívali, bylo jistě zateplení. S ním se samozřejmě počítá i letos.

V letošním roce můžete získat  i dotace na novostavbu rodinného domu. Při stavbě nízkoenergetického domu dotaci až 400.000,- Kč a v případě pasivního domu  až 550.000,- Kč. Jaké základní předpoklady musí dotovaný dům splnit ?  

Ø     Bude mít instalované nucené větrání (rekuperační jednotku).

Ø     Bude zkolaudovaný do 2 let od schválení žádosti o dotaci.

Ø     Stavba byla zahájena po 1. ledna 2013.

v    NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Ø     měrná roční potřeba tepla do 20 kWh/m2/rok

Ø     průvzdušnost obálky domu do 0,6 1/h

v    PASIVNÍ DŮM

Ø     měrná roční potřeba tepla do 15 kWh/m2/rok

Ø     průvzdušnost obálky domu do 0,6 1/h

 

Co všechno je nutné  znát a připravit  před zahájením stavby nebo rekonstrukce, kde uvažujete o využití dotace ?    

Seznamte se s podmínkami Programu  (Program se řídí Směrnicí MŽP č. 1/2014, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení. )

Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek

Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů

Vyplňte elektronickou žádost o podporu

Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

.Kontrola žádosti Fondem

Doručenou žádost včetně všech povinných příloh fond překontroluje. V případě nedostatků vás fond písemně vyzve k jejich odstranění, ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.

Akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost v pořádku, fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. 

Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka

Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele

Při realizaci jednotlivých opatření je třeba, abyste zvolili pouze materiály, výrobky nebo technologie ze Seznamu výrobků a technologií a jejich realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů.Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) jsou k dispozici na internetových stránkách Programu.

 

V případě nejasností ohledně materiálů a dodavatelů jsme připraveni poskytnout Vám odbornou konzultaci, zda Vámi vybraný matriál spadá  do dotační kategorie. Běžně na našem skladě najdete výrobky dodavatelů Sakret, Ceresit, Xella  a dalších, kteří jsou zahrnuti v seznamu ministerstva.

 

Na závěr jedna rada pro stavebníky. Nejste li firmou, která  delší dobu pracuje v oboru stavebnictví a má zkušenosti se získáváním dotací , určitě nelitujte peněz a  obraťte se na odbornou firmu, která se agendou související s dotacemi zabývá a je Vám schopna  zpracovat veškeré požadované materiály. Při svém stavebním záměru také pamatujte na to, že dotace není nároková. Může se stát i Vám, že Vaše žádost neprojde kolotočem posuzování nebo bude přiznaná dotace nižší než původně žádaná. Proto by  asi nebylo nejlepší s dotací počítat jako s pevnou částkou ve stavebním rozpočtu. A v neposlední řadě , když nepočítáme schvalovací proces , výplata dotace je do 90 dní od schválení projektu. I s touto skutečností je nutné při financování stavby či rekonstrukce počítat.

Věříme, že  menší  těžkosti na cestě k získávání dotace Vás neodradí a pustíte se do rekonstrukce či stavby vlastního domu.