Volba správné lepenky

16.09.2014 21:09

Volba správné lepenky

 

Tento článek rozhodně není určen pro odbornou veřejnost nebo stavebníky v oboru zběhlé. Je pouze pokusem  ujasnit laikům a začínajícím stavbařům   některé základní pojmy, aby se mohli orientovat ve změti obchodních názvů lepenek a asfaltových pásů. Nejčastější a nejběžnější využití asfaltových pásů je v izolacích spodních  staveb proti zemní vlhkosti, prosakující nebo tlakové vodě. Na podlahách se používají jako hydroizolace nebo separační vrstva a své využití mají i  na střechách, ať již jako parozábrana, podkladní vrstva nebo krycí vrstva.

 Pokusíme se proto zde  nastínit základní dělení lepenek a hydroizolačních pásů  podle jejich vlastností a použití.

I když obchodní názvy jsou různé, vždy by mělo být zachováno technické označení, které  nás seznámí se specifikou daného výrobku. Pásy podle tloušťky a úpravy dělíme na tři základní kategorie – A, R a S

Výrobky označené A  je pouze nosná vložka ( většinou se jedná o papírovou lepenku ) nasycená asfaltem s tloušťkou do 1mm bez jakékoli krycí vrstvy . Cenově nejdostupnější separační pás určený jen pro pomocné účely a krátkodobá provizória, pás není vhodný do hydroizolačních skladeb v kombinaci s dalšími asfaltovými pásy,

Kategorie R jsou pásy s nosnou vložkou ( opět se často jedná o papírovou lepenku, nebo sklenou rohož ) tloušťkou 1-2mm, ale nosná vložka již má asfaltovou vrstvu z obou stran  a tato je upravena posypem. Opět se jedná o pomocný materiál, který se ale vyznačuje větší pevností a trvanlivostí než předchozí kategorie. V kombinaci s dalšími pásy  nebo krytinou se tyto používají jako podkladní vrstva pod střešní krytinu, protiradonová zábrana a podobné.  Poslední kategorie S má již trvanlivou nosnou vložku ( tabulku s druhy nosných vložek si můžete prohlédnout na konci tohoto článku ),  sílu pásu  je 3,5-5mm a  nosná vložka má z obou stran vrstvu upraveného asfaltu s vrchní úpravou.

Dalším důležitým vodítkem je zda použít pás s primárním, oxidovaným či modifikovaným asfaltem. Primární asfalt se používá pouze u kategorie A – jedná se tedy o kategorii pouze pro krátkodobé a dočasné řešení. Pro kategorii R se nejčastěji používá oxidovaný asfalt, pro S potom modifikovaný. V čem spočívá zásadní rozdíl ? Zejména v teplotním rozmezí  ve kterém si zachovávají jednotlivé druhy asfaltů své vlastnosti – tedy nekřehnou, ani „netečou“ . Nejmenší rozmezí teplot má oxidovaný asfalt . Křehne při teplotách kolem 0°C a bod měknutí se pohybuje kolem 85°C. Navíc není odolný vůči UV Záření a jeho vlivem stárne a křehne. Modifikované asfalty se vyznačují daleko větším rozpětí teplot, při kterých se zachovají své vlastnosti . V závislosti na chemických přísadách , které byly pro  modifikaci použity se jejich teplená stálost pohybuje od -45°C do +150°C. Jenom pro úplnost uvádíme, že  podle použitého činidla rozlišujeme  modifikované pásy APP ( plastomerické ) , SBS a kombinovaný  SBS-SIS-SEBS ( elastomerický ) . Nebudeme zabíhat do detailů technologie výroby, pouze upozornění – APP pásy nedoporučujme kombinovat s jinými modifikovanými, či oxidovanými pásy. Nejčastěji používaným modifikovaným pásem v našich podmínkách je právě SBS, který díky vysoké pružnosti   odolává vzniku tzv. mrazových puklin.  Udávaná životnost je u těchto pásů 20-50 let.

Pro úplný přehled uvádíme  používané nosné vložky. Velmi obecně lze říci- čím větší zatížení pásu, tím kvalitnější musíme volit nosnou vložku

Nasákavé

A – papírová lepenka

Nenasákavé :

V nebo SR – Vložky ze skelné rohože.Nejčastěji používaná pro oxidované pásy. Vzhledem k nízké ceně využití i u Modifikovaných. Vložka má nízkou pevnost a malou průtažnost. Pozor – nevhodná především pro vrchní střešní pásy !

G nebo ST – Vložka ze sklené tkaniny. Používaná pro všechny druhy asfaltů. Ze všech typů má nejvyšší pevnost. Záporem je nízká pružnost.

PV – Polyesterová rohož – používaná pro všechny druhy asfaltů. Velmi dobrá pružnost a pevnost. Pozor při zpracování – při přehřátí má sklon ke smršťování. Vložka PV se  může kombinovat s hliníkovou fólií ( protiradonová zábrana )  nebo vložkou z měděné fólie. Tento typ se používá téměř výhradně pro izolaci tzv. zelených střech nebo tam, kde předpokládáme  vegetaci s vysokou průrazností kořenů.

Doufáme, že tento stručný nástin  složení asfaltových pásů vám pomůže orientovat se v množství výrobků na našem trhu.