Novinka v našem skladě - rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo

08.01.2015 12:35

Novinka pro rychlé aplikace

SAKRET FKs cementové rychletvrdnoucí lepidlo na obklady

nabízíme Vám do prostor, kde se potřebujete rychle pohybovat nebo provádět následné práce lepidlo, které je  plně pochozí po 24 hodinách. Spárování obkladů možné již za 3 hodiny.


Rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem, označení C1FT dle ČSN EN 12004+A1:2012.

 - mrazuvzdorné, vodovzdorné, hydraulicky tuhnoucí

- se sníženým skluzem

pro lepení standardních formátů keramických obkladů, dlažeb a betonových desek (nasákavých i nenasákavých)

- vhodné pro veškeré minerální podklady v interiéru i exteriéru

pro stěny i podlahy

- pro zatížení pouze pohybem osob


Složení materiálu: Suchá maltová směs na bázi cementu, vybraných plniv, přísad a přímě

ke zlepšení vlastností při zpracování.


Technické vlastnosti: zrnitost 0 – 0,5 mm

snížený skluz – zvláštní charakteristika 0,5 mm

spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel cca 6,0 l

tloušťka lepícího lože do 10 mm

doba zpracovatelnosti cca 15 minut

otevřený čas cca 10 min.

doba zrání (odležení) cca 3 minuty

spárování po 3 hodinách

pochůznost po 6 hodinách

plná zatížitelnost po 5 dnech

Spotřeba/vydatnost: Orientační spotřeba: - ozubené hladítko 6 mm cca 2,7 kg/m2

- ozubené hladítko 8 mm cca 3,6 kg/m2

- ozubené hladítko 10 mm cca 4,5 kg/m2

Skutečná spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu, druhu obkladu

nebo dlažby, manipulaci s nářadím..

Požadavky na podklad:

Minerální podklad (např. cementový potěr, beton, nevytápěné anhydritové podlahy, jádrové omítky) musí být pevný, nosný, bez trhlin a čistý. Případné méně pevné povrchové vrstvy odstranit, extrémně hladné povrchy zdrsnit. Pokud je podklad mastný je nutné jej odmastit.