Kámen jako mulč

21.01.2017 20:15

Kamenný mulč v zahradě.

Téměř každý majitel okrasné zahrady v době vegetačního klidu přemýšlí, jak ještě zvelebit svůj pozemek nebo jaké úpravy má ještě udělat, aby jeho zahrada byla ještě příjemnější pro odpočinek a relaxaci. Protože asi všichni chceme spíše odpočívat než trávit volný skloněni nad záhony při  odstraňování plevelů, stále častější je mulčování  i poměrně rozsáhlých ploch na zahradách.

Jenom pro upřesnění zmíníme několik základních pojmů. Podle definice je mulčování je metoda, která spočívá v obsypání nebo pokrytí  okolí rostliny materiálem, který zabraňuje v růstu jiným, nežádoucím, rostlinám. V zahradnické a zemědělské praxi se používá celá řada materiálů, přírodních i uměle vyráběných. Ale pro praxi v okrasné zahradě mají největší význam dva typy mulče. Jedná se o mulčovací kůru nebo dřevěnou štěpku a kámen. O vhodnosti mulče jedno či druhého typu se vedou spory někdy i hodně vyhrocené. Dovolil bych si podotknout, že použití mulče závisí na podmínkách, typu plochy a zamýšlené výši investice. Jenom v rychlosti několik základních fakt pro i proti kůrovému mulči.

Pro použití tohoto mulče hovoří jeho dostupnost  v celé řadě nákupních řetězců, i když zde někdy může být kvalita diskutabilní. Jako argument pro vypadá i relativně nízká vstupní investice. Ale tady je třeba podotknout, že za cca 130,- Kč pořídíme na 1 m2 pouze smrkovou kůru, a to pouze ve vrstvě necelých 7 cm, tedy ve vrstvě nedostatečné. Nebude jako mulč plnohodnotně fungovat a hned v následujícím roce ji musíme doplňovat. Pokud navrstvíme doporučovaných 15 cm, musíme sáhnout hlouběji do peněženky a vydat již cca 260,- Kč a zde jsem již na úrovni vápencových drtí, Pokud chceme zvolit dekorativnější mulč z kůry pinií nebo modřínů, barevnou dřevní štěpku a podobné, tady nás investice vyjde již na cca 350-Kč na m2. Při rozhodování o použití kůrového mulče je nutné přihlédnout i k méně pozitivním jevům. Kůra ubývá díky tlení, odnosu větrem a v neposlední řadě rozhrabáváním ptáky. Zhruba každý druhý rok musíme asi 3-5 cm kůry doplnit. Díky rozkladu kůry dochází k úbytku živin, a to může mít negativní vliv, zejména na vzcházející rostliny. Kůra oproti jiným mulčům také poměrně značně snižuje půdní reakci (zvyšuje kyselost) a to není vhodné pro všechny druhy rostlin. V dnešní době zvýšeného výskytu alergií si musíme připomenou také to, že vlhká kůra je přímo ideálním místem pro rozvoj hub a plísní a můžeme si tak naprosto nechtěně vyvolat zvýšený výskyt alergenů u svého bydliště.Mulčovací kůra na záhoně

Proto u některých zahradních realizací bude určitě výhodnější mulčovat plochy za pomoci kamene a kamenných drtí. Jedná se o metodu pocházející původně z asijských zemí. Používáme zde materiál s největší estetickou hodnotou, kombinovatelný v různých barvách a velikosti zrna. Můžeme se spolehnout na stálobarevnost takto zvoleného pokryvu a minimální údržbu.  Faktem je, že u valounů z barevných mramorů se musíme připravit na vyšší vstupní investice, které u některých typů mohou přesáhnout i 1000,- Kč na m2. Ale v nabídce je celá řada valounů a drtí, které umožní realizace již od cca 60,-Kč na m2.Pro Vaši představu několik nejčastěji používaných typů oblázků a drtí.

Nejdostupnější a barevně neutrální je směs říčních oblázků. V nabídce je celá řada velikostí od drobných valounků do 1 cm velikosti až po valouny kolem 9 cm. Velmi vhodné je takovouto plochu doplnit o solitérní kus křemene ve velikosti 50 a více cm. Pro tvorbu zahrad doporučujeme dodávku ve velkoobjemovém vaku, (hmotnost 1 t). Vzhledem k tomu, že se jedná o směs křemene a dalších tvrdých, neporézních hornin, které minimálně zadržují vodu a je zde doporučena výsadba hlavně suchomilných rostlin.

Další variantou jsou vápencové drti opět ve velikosti od 2 mm do cca 16 mm. Nejdostupnější jsou v barvě šedobílé, růžovobílé a tmavě šedé. U tohoto druhu zásypu není doporučeno použít jej pro výsadby vyžadující spíše kyselé prostředí (vřesovce, azalky, pěnišníky)

Pro zahrady přírodního a venkovského stylu doporučujeme pískovcovou štěpku. Opět ji lze doplnit kameny velikosti od 50 cm až třeba po několik metrů.

Velmi oblíbeným a dekorativním mulčem je v poslední době tak zvaná kamenná kůra. Většinou se jedná o formu ortoruly se stébelnatou odlučností, která svým vzhledem a zabarvením připomíná dřevěnou štěpku. Jedná se o velmi dekorativní a odolný materiál. Opravdu působivé jsou zahrady vytvořené z celé kolekce tohoto kamene – drť, solitéry, šlapáky a jehly, doplněné okrasnými jehličnany.

Můžeme doporučit i mulčování pomocí drcených tufů a lávy. Nabízí celou řadu barevných variant, jsou lehké, proto využitelné i pro tvorbu výsadeb na balkonech nebo terasách. Díky vysoké poréznosti poměrně dobře akumulují i teplo a vytvářejí tak příznivé mikroklima pro teplomilné druhy.

Nejdekorativnějším druhem jsou potom valouny získávané obrušováním mramorové drti. Nejčastější variantou jsou zářivě bílé z řeckých mramorů (pozor, vyžadují údržbu, aby nedocházelo k zelenání) a potom červené nebo šedé s bílou žilkou. Zde je pořizovací cena poměrně vysoká i když estetický efekt ji rozhodně vyváží.

Pro tvorbu chodníků nebo rozsáhlejších ploch  je možné doporučit drť žuly, dioritu a amfibolitu. V kombinaci se solitéry i tyto mohou tvořit pěkné, dekorativní plochy a pořizovací náklady nás zde rozhodně nevyděsí.

Pokud uvažujte o pokrytí některé části své zahrady kamenným zásypem, určitě vám doporučíme návštěvu naší expozice dekoračního kamene, kde je možné si jednotlivé druhy prohlédnout a načerpat inspiraci. Při výběru Vám rádi poradíme, případně zajistíme dopravu vybraného materiálu na místo určení.

 

Pískovcová štěpka                             Křemenné valouny                               Kamenná kůra

Vápencová drť                                    Tufa                                                    Mramorové valouny